Кафедра
анестезіології та інтенсивної терапії

Вітаємо Вас на сайті нашої кафедри!

Welcome to our department website!

Bienvenue sur le site de notre département!

Увага!

Новий навчальний рік ми розпочинаємо в новому місці! Віднині головною базою кафедри є Університетська лікарня ДДМУ, яка розташована за адресою вул. Титова, 29, головний корпус, 2 поверх.

Доїхати можна наступним транспортом:
🚋 - 11, 🚎 - 19, А і Б, 🚌 - 87А,Б, 106, 113, 134, 146А,Б, 155, 156.
Зупинка "вул. Макарова"

Друга база кафедри розташована в санітарно-гігієнічному корпусі ДДМУ на першому поверсі перед симуляційним центром. Окремі заняття будуть проводитись там, тому будьте уважними при вивченні розкладу занять.

З середини жовтня почала роботу третя база - в Українському державному науково-дослідному інституті медико-соціальних проблем інвалідності, який знаходиться на вул.Феодосія Макаревського, 1А. Навчальна кімната розташована на 2-му поверсі у відділенні травматології біля ординаторської (Вхід з боку стоянки автотранспорту).


Annention!

We start a new study year at a new place. Now the main location of our Department is the University Hospital of DSMU on Titova Str., 29, main building, 2nd floor.

You can reach us by the following transport:
🚋 - 11, 🚎 - 19, А і Б, 🚌 - 87А,Б, 106, 113, 134, 146А,Б, 155, 156.
Tram, trolleybus, and bus stop "Makarova Street"

The second base of the department is located in the sanitary and hygienic building of DDMU on the ground floor in front of the simulation center. Separate classes will be held there, so be careful when studying the schedule of classes.

The third base of our department is at the Ukrainian State Research Institute of Medical and Social Disability Problems, which is located on Feodosija Makarevsky Str., 1A. The study room is situated on the 2-nd floor in the Traumatology Department near the doctor's office. The entrance is on the side a front of the parking.

Головна база кафедри
вул.Титова, 29, 2-й поверх

The main base of the Department
Titova Str., 29, 2nd floor

Друга база кафедри
Соборна пл, 2, 1-й поверх,
перед симуляційним центром

The second base of the Department
Soborna Sq., 2, 1st floor,
a front of the Center of Simulation

Третя база кафедри
вул. Феодосія Макаревського, , травматологічне відділення

The third base of the Department
Feodosija Makarevsky Str., 1А, Department of Traumatology

Термінові об'яви / Urgent announcements