СНТ кафедри

У 2023 році студент V курсу медичного факультету Постовой В.В. вдруге став призером на конференції, що проводилась в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. Так, він посів l місце у XIX Міжнародній науковій конференції студентів, молодих вчених та спеціалістів "Актуальні питання сучасної медицини" (15-16 грудня 2022 р.) і ll місце у XX Міжнародній науковій конференції студентів, молодих вчених та спеціалістів "Актуальні питання сучасної медицини" (25 травня 2023р.). 

Засідання, майстер-класи, круглі столи

17 січня 2024 року на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії відбулося перше у новому році засідання студентського наукового товариства сумісно з кафедрою професійних хвороб, клінічної імунології і клінічної фармакології на тему, що особливо важлива під час воєнного стану, а саме: «Застосування принципів логотерапії для покращення комунікативних навичок в практиці лікаря-анестезіолога та лікаря загальної практики».


Засiдання вiдбулося у змішаному форматі під керівництвом професорів Новицької-Усенко Л.В., Кобеляцького Ю.Ю. та доцента Коваленко О.Ю. Актуальність теми привернула увагу студентів з першого по шостий курс.

З цікавими та змістовними доповідями виступили студенти 5 та 6 курсу медичного факультету. Так, студентка медичного факультету 5 курсу, Сорокіна Ірина, у доповіді «Вимоги до особистості лікаря під час воєнних дій» висвітлила важливі моменти в особистісних якостях практикуючого лікаря, які мають йому допомогти у спілкуванні з пацієнтами в умовах сьогодення.

Доповідь студента медичного факультету, 6 курсу Постового В’ячеслава «Місце логотерапії у практиці лікаря» привернула увагу до того, що відсутність напруги у житті людини послаблює її психологічний імунітет, у свою чергу емоційна лабільність соматично хворого пацієнта ускладнює його взаємопорозуміння з лікарем, через що знижується ефективність та якість лікування. З доповіді студенти дізналися, що у такому випадку на допомогу медичним працівникам приходить знання логотерапії, яке дозволяє підвищити довіру та зберегти комплаєнс у системі взаємовідносин лікар-пацієнт.

Тематика засідання показала майбутнім лікарям особливості та методи правильного підходу до спілкування з пацієнтами в умовах воєнного часу, що безумовно стане їм у нагоді у власній практиці.

Дякуємо усiм за участь та запрошуємо студентів на наступнi засiдання наукового товариства кафедри анестезіології та інтенсивної терапії!

31 січня 2024 року на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії відбулося чергове засідання студентського наукового товариства сумісно з кафедрою професійних хвороб, клінічної імунології і клінічної фармакології на актуальну для умов воєнного стану тему: «Комунікативні навички в практиці лікаря- анестезіолога».

Засiдання вiдбулося у змішаному форматі під керівництвом професорів Новицької-Усенко Л.В., Кобеляцького Ю.Ю. та доцента Коваленко О.Ю. Актуальність теми привернула увагу студентів з першого по шостий курс.

З цікавими та змістовними доповідями виступили студенти 1, 5 та 6 курсу медичного факультету.

Так, студент медичного факультету 1 курсу, Кузьменко Олексій, у доповіді «Закономірності спілкування, функції, механізми, типи і системи спілкування, модель взаємовідносин лікаря і пацієнта» висвітлив найважливіші моменти в особистісних та професійних якостях практикуючого лікаря, які мають йому допомогти у спілкуванні з пацієнтами та їх родичами в умовах сьогодення.

Доповідь студентки медичного факультету, 5 курсу Жилюк Уляни «Труднощі в спілкуванні з особливими групами пацієнтів: тривожні, з істеричними та психосоматичними розладами» привернула увагу на те, що психотип пацієнта грає значну роль у сприйнятті ним свого стану здоров’я. З її доповіді студенти дізналися, які психологічні прийоми у спілкуванні слід використовувати з метою уникнення непорозумінь між лікарем і пацієнтом з особливої групи.

Доповідь студентки медичного факультету, 6 курсу Стрельчені Олесі «Особливості спілкування лікаря і пацієнта в конфліктних ситуаціях» стала влучним доповненням другої доповіді. Олеся акцентувала увагу на моделі поведінки лікаря, яка допоможе уникнути конфліктної ситуації, а це дозволяє підвищити довіру та зберегти комплаєнс у системі взаємовідносин лікар-пацієнт. А Людмила Василівна Новицька-Усенко та Юрій Юрійович Кобеляцький доповнили цю доповідь прикладами історій з власної медичної практики.

Тематика засідання товариства показала майбутнім лікарям особливості та методи правильного підходу до спілкування з пацієнтами та їх родичами в умовах не тільки воєнного часу, а і мирного часу, що безумовно стане їм у нагоді у власній практиці.

Дякуємо усiм за участь та запрошуємо студентів на наступнi засiдання наукового товариства кафедри анестезіології та інтенсивної терапії!

Звіт

про роботу студентського наукового гуртка

кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ДДМУ

 за 2023/2024 навчальний рік 

   Протягом навчального року було проведено 12 засідань. Середня присутність студентів на засіданнях – 11 чоловік (від 6 до 18).

Заслухано 34 доповіді, з яких 3 були зроблені на міжвузівському рівні (сумісно з Дніпровським університетом Альфреда Нобеля) і 5 засідань на міждисциплінарному (сумісно з кафедрою внутрішньої медицини №2 за участю доц. Пісоцької Л.А. та кафедрою внутрішньої медицини №3 за курсом клінічної фармакології за участю доц. Коваленко О.Ю).

Проведено 2 майстер-класи по оволодінню практичними навичками у міжкафедральному центрі симуляційної медицини університету (проф. Сорокіна О.Ю.).

Проведено 2 “ненаукових” засідання: до Всесвітнього дня анестезіолога та присвяченого Новому року.

На міжвузівському рівні студенти-гуртківці прийняли участь у наступних конференціях на базі Дніпровського університету Альфреда Нобеля:

1) першому студентському форумі “Уявлення про людину в логотерапії В. Франкла” (11 студентів). Студент 6 курсу медичного факультету Постовой В. зробив доповідь на тему: “Роль і місце логотерапії в клінічній практиці лікаря”.

2) науково-практичній конференції “Розвиток самоефективної особистості і інтеграція зусиль суспільства, школи, родини” з публікацією тез доповіді студента Постового В. в журналі “Дніпровська академія безперервної освіти. Кафедра психології”.

В доповіді була визначена головна мета логотерапії – допомога хворим, особливо реанімаційного профілю, у відновленні впевненості в своїх силах, віри в сенс свого буття, почуття себе творцем свого життя, усвідомленні своєї індивідуальності та прийнятті більш активної позиції.

       На міждисциплінарному рівні на засіданні, проведеному сумісно з кафедрою внутрішньої медицини №3, були розглянуті вимоги до особистості лікаря на сучасному етапі розвитку суспільства та методи удосконалення особистих якостей лікаря, як складової на шляху отримання спеціальності. Особливий інтерес викликала доповідь студентки 5 курсу медичного факультету Сорокіної І.О. “Вимоги до особистості лікаря під час воєнних дій”, підготовленої за участю доц. Коваленко О.Ю.

       Цікаво пройшло сумісне “ненаукове” засідання гуртка, на якому студентка 1 курсу медичного факультету Плахута В. зробила оригінальний прогноз знакам Зодіаку в рік Зеленого Дерев’яного Дракона, а доц. Пісоцька Л.А. (кафедра внутрішньої медицини №2) надала медико-етичні та особистісні поради на цей рік.

       Впродовж двох засідань студенти з підвищеною увагою обговорювали сучасні методи кровозаміщення при масивній крововтраті з акцентом на можливість більш активного використання методів оптимізації гемопоезу, аутологічних методів гемотрансфузії та обмеження крововтрати.

       Слушним стало доповнення заслуханих доповідей доц. Пісоцькою Л.А. щодо патофізіології крововтрати з точки зору лікаря-гематолога.

       Великий інтерес був проявлений студентами до теми особливостей анестезіологічного забезпечення оперативних втручань у хворих з аутологічними захворюваннями (на тлі хронічного алкоголізму, наркоманії, у курців).

       Не менш цікаво пройшли 2 засідання, присвячені темі тромбозів та емболій у хворих, профілактиці тромбоемболічних ускладнень в хірургічній і терапевтичній клініках. Особлива увага була приділена хворим з нирковою недостатністю, що підлягають регулярним сеансам гемодіалізу.

       Найбільший інтерес студенти проявляли до майстер-класів. Один з них був присвячений оволодінню методами відновлення діяльності серця з використання автоматичного дефібрилятора-кардіовертора та відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів у дорослих і дітей. Другий стосувався освоєння судинного доступу до центральних і периферичних вен та пункції спинномозкового каналу.

До університетського збірника наукових робіт студентів та молодих вчених XXIV наукової конференції “Новини і перспективи медичної науки” надано 7 тез доповідей:

Проведена рейтингова оцінка участі студентів-кружківців в роботі наукового студентського гуртка кафедри:

Згідно рейтингової оцінки:

Особиста премія члена-кор. НАН та НАМН України, проф. Новицької-Усенко Л.В. призначається Постовому В. – 235 балів.

І місце – Кузьменко О. – 140 балів

ІІ місце – Стрельченя О. – 125 балів

ІІІ місце – Хімчик В. – 85 балів

Заохочувальні місця:

Галачинська Анастасія – 60 балів

Фартушна Світлана – 55 балів

Плахута Вікторія – 55 балів

Доній Анатолій – 50 балів

Яворський Серафим – 45 балів

Вус Дарина – 45 балів