Колектив кафедри

Кобеляцький Юрій Юрійович

завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор. Член міжнародних наукових товариств анестезіологів та лікарів. Кандидатську дисертацію на тему “Лазерне опромінення крові та стан мембран еритроцитів у хворих з тяжкою ЧМТ в гострому та віддаленому періодах” захистив в 1996 році. Докторську дисертацію на тему "Диференційоване управління післяопераційним больовим синдромом в залежності від характеру болю і динаміки нейропластичності (клініко-експериментальне дослідження)" захистив в 2003 році. В 2000 році обраний на посаду доцента кафедри, а в 2008 — професора кафедри анестезіології та ІТ. Очолює кафедру з 2008 року.

ORCID: 0000-0002-8504-6125 

Scopus: 57260751500 

Web of Science: CYF-7613-2022 

Новицька-Усенко Людмила Василівна

доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН та НАМН України, заслужений діяч науки України, лауреат Державної премії України, лікар-анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії, професор кафедри анестезіології та ІТ. Відповідає за наукову роботу кафедри та наукових гурток студентів і молодих вчених кафедри. Має понад 700 опублікованих наукових робіт. Кандидатську дисертацію на тему “Порівняльна оцінка стану гемодинаміки, функції зовнішнього дихання та межуточного обміну при різних видах знеболювання” захистила у 1962 році. Докторську дисертацію на тему “Гемодинаміка і кислотно-лужна рівновага у онкологічних хворих у зв’язку з премедикацією, знеболюванням і методом ведення післяопераційного періоду” захистила у 1971 році. В 1967 році за конкурсом була обрана доцентом кафедри загальної хірургії, в 1972 році — професором тієї ж кафедри за спеціальністю “Анестезіологія”. В 1973 році очолила створену кафедру анестезіології та реаніматології, якою керувала до 2008 року. Член-кореспондент НАН (з 1991 року) та НАМН (з 1993 року) України, заслужений діяч науки УРСР (1984 р.), лауреат Державної премії України (2000 рік). почесний член Федерації анестезіологів Грузії (з 1990 року).

ORCID: 0000-0002-5424-1622 

Scopus: 58515174400 

Web of Science: DXX-1841-2022

Петрашенок Евген Володимирович

кандидат медичних наук, доцент. Відповідає за науково-методичну роботу кафедри по викладанню студентам, член Приймальної комісії ДДМУ. Кандидатську дисертацію на тему “Вплив різних видів кетамінової анестезії на кисневотранспортну функцію крові дітей, оперованих з приводу вроджених розщеплин піднебіння” захистив у 1988 році. Має понад 100 друкованих наукових робіт.

Scopus: 58259975900 

Web of Science: FSH-2981-2022 

Тютюнник Андрій Григорович

кандидат медичних наук, доцент. Відповідає за лікувальну роботу кафедри, профорг кафедри. Кандидатську дисертацію на тему “Оптимізація післяопераційного знеболювання у хворих, що перенесли малі та середні урологічні операції” захистив у 1999 році. В 2007 році обраний на посаду доцента кафедри анестезіології та ІТ. Має понад 60 друкованих наукових робіт.

ORCID: 0000-0003-0594-0889 

Web of science: AAC-5137-2020

Кріштафор Артур Анатолійович

доктор медичних наук, професор. Відповідає за учбову роботу кафедри та матеріально-технічне оснащення навчального процесу, відповідальний за сайт кафедри. Кандидатську дисертацію на тему “Вплив перфторану на перебіг постреанімаційної енцефалопатії в ранньому та віддаленому періодах” захистив у 2000 році. В 2015 році обраний на посаду доцента кафедри анестезіології та ІТ. Має понад 140 друкованих наукових робіт. Докторську дисертацію на тему “Інтенсивна терапія та фармакологічна профілактика післяопераційних та посткритичних когнітивних дисфункцій” захистив в січні 2020 року. У жовтні 2023 року отримав вчене звання професора кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

ORCID: 0000-0002-1717-4889

Scopus: 57832322200 

Web of Science: AAO-5065-2021

Царьов Олександр Володимирович

доктор медичних наук, професор. Відповідає за наукову роботу кафедри. Кандидатську дисертацію на тему “Оптимізація електричної дефібриляції серця та методи фармакологічного захисту міокарда у комплексі серцево-легеневої реанімації” захистив у 2009 році. В 2015 році обраний на посаду доцента кафедри анестезіології та ІТ. Має понад 140 друкованих наукових робіт. Докторську дисертацію на тему “Терапевтична гіпотермія та методи управління терморегуляцією при критичних станах” захистив у червні 2019 року. В 2020 році обраний на посаду професора кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

ORCID: 0000-0002-2611-604X

Scopus: 14061450900 

Web of Science: AAX-8797-2021 

Минка Надія В'ячеславівна

асистент. Доктор філософії в області медицини (PhD). Дисертацію на тему «Методи контролю інтраопераційної стрес-відповіді у пацієнтів офтальмохірургічного профілю» захистила у 2021 році.

ORCID: 0000-0001-5024-911X

Scopus: 57260425800 

Web of Science: GBF-0218-2022 

Панасенко Євгенія Олександрівна

старший лаборант. Працює на кафедрі від дати заснування.

Орлик Ксенія Миколаївна

старший лаборант. Помічник секретаря спеціалізованої вченої ради.

Сесь Тетяна Миколаївна

лаборант