Історія кафедри

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії була однією з перших кафедр України та СРСР, на яких почали викладання цієї дисципліни. У 1967 р. було створено доцентський курс з анестезіології та реаніматології при кафедрі загальної хірургії (зав.кафедрою - проф. Л.Н.Коваленко), який у 1973 р. було перетворено у незалежну кафедру. І перше, і друге рішення було прийнято ректором медичного інституту тих років, проф. І.І.Крижанівською (наказ №177л від 15 серпня 1973 р.). Курс, а згодом і кафедру, очолила Людмила Василівна Новицька-Усенко, відома на той час як талановитий організатор служби анестезіології Дніпропетровської області. Під її керівництвом було створене перше в області та в числі перших в Україні анестезіологічне відділення (1962 р.), а пізніше і реанімаційне на 6 ліжок в обласній клінічній лікарні ім. І.І.Мечникова (гол. лікар – проф. Ф.А.Любин). Ці відділення з 1973 р. по теперішній час є основною клінічною базою кафедри.

Викладання дитячої анестезіології та реаніматології проводилося з 1975 р. по 1981 р. на базі дитячої міської клінічної лікарні № 3, а з 1981 р. - в обласній дитячій клінічній лікарні після відкриття в ній дитячого реанімаційного відділення. У 1991 р. клінічна база кафедри розширилася за рахунок багатопрофільної міської клінічної лікарні № 4, де, крім відділень анестезіології та інтенсивної терапії, було відкрито кращий в Україні токсикологічний центр. Таким чином, сьогодні кафедра як навчальну, наукову та лікувальну бази використовує обласну клінічну лікарню (головний лікар - д.мед.н., проф. С.А.Риженко), 4-е міське медико-клінічне об’єднання (головний лікар - к. мед.н., доцент К.О. Чебанов).

У 1973 році на кафедрі працювало 5 співробітників - 3 викладачі (проф. Л.В. Усенко, доц. Т.Д.Трегубова, ас. Н.С.Сізоненко), старший лаборант (Є.О. Панасенко), лаборант. Окрім старшого лаборанта Є.О. Панасенко, колектив лабораторії поповнився випускницями ДДУ Т.М. Пеня та Т.В. Арестовою.

З 1979 р. кафедра перейшла до офтальмологічного корпусу, де було розміщене і розширене до 24 ліжок відділення реанімації та інтенсивної терапії, до складу якого увійшли відділення ГБО, гострого гемодіалізу, з 1980 р. - клінічний відділ гемосорбції ЦНДЛ, створений на базі кафедри згідно з постановою Ради Міністрів УРСР.

У 1974 р. після відкриття в ДМІ факультету удосконалення лікарів була введена первинна спеціалізація з анестезіології та реаніматології, що зумовило збільшення штату кафедри на 3 викладачі (ас. В.П. Туз, ас. В.І. Слива, ас. Ю.Г. Руденко). Розширення викладання на ФУЛі сприяло притоку на кафедру нових викладачів: у 1977 р. - ас. В.В. Фроленко, у 1978 р. - ас. Л.М. Зуєва, в 1979 р. - ас. Л.Ф. Коломойцев, в 1980 р. - асистенти Г.В. Панченко, Є.В. Петрашенок, Ю.С. Петренко, у 1982 р. - ас. О.М. Клигуненко, в 1984 р. - асистенти О.С. Стебельський, О.І. Андрієнко, в 1985 р. - ас. Л.О. Мальцева, в 1986 р. - ас. Д.М. Станін. Щорічно на циклах для лікарів суміжних спеціальностей навчалося близько 140 осіб і 35-40 осіб на циклах для анестезіологів не тільки з нашої області, але й з усієї України, у ряді випадків навіть з міст, де були свої кафедри.

Розширення завдань колективу та обсягу викладання зумовило виділення зі складу кафедри у 1986 році самостійної кафедри анестезіології та реаніматології ФУЛ, яку очолив доц. Ю.С. Петренко, а з 1993 р. - проф. О.М. Клигуненко. Кафедра поповнилась новими викладачами: у 1988 р. - асистенти О.Л. Зюков та С.М. Єрмаков, в 1989 р. - ас. І.В. Конопкін, в 1990 р. - ас. О.Г. Шифрін, в 1993 р. - асистенти Ю.Ю. Кобеляцький, О.М. Заєць, у 1995 р. - ас. А.Г.Тютюнник, в 1996 р. - асистенти А.А. Кріштафор, А.М. Кравченко.

Введення підготовки інтернів визначило необхідність виділення у 1994 р. кафедри анестезіології та інтенсивної терапії з курсом ГБО ФУЛ, яку очолила доктор мед. наук Л.О. Мальцева, потім доктор мед. наук В.І. Снісарь. У 1998 році після реорганізації навчання інтернів знову було передано основній кафедрі.

З відкриттям у 1996 році нового хірургічного корпусу ОКЛ ім.І.І.Мечникова кафедра отримала нове приміщення, де розмістилися лекційна зала, методичний кабінет-бібліотека, комп’ютерний клас, робочі кабінети професорів, доцентів, аспірантів та клінічних ординаторів, організований тренажерний клас.

Наукова робота кафедри завжди була серед пріоритетних поряд з навчальним процесом. Співробітниками кафедри та практичними лікарями захищено 7 докторських та понад 60 кандидатських дисертацій. Багато розробок мали не тільки національний, а й світовий пріоритет. Так, вивчення та клініко-експериментальне обґрунтування використання в клініці кровозамінника з газотранспортними функціями перфторану в 1999 р. було відзначено премією Уряду Російської Федерації (проф. Л.В.Усенко).

Співробітники, які працювали за кордоном (проф. Л.О. Мальцева (Ємен), доц. Г.В. Панченко (Буркіна-Фасо), ас. Л.Ф. Коломойцев (Гвінея), ас. С.М. Єрмаков ( США)), з честю несли високе звання представника дніпропетровської анестезіологічної школи. Зараз за кордоном працюють О.С. Стебельський і А.М. Кравченко (Намібія), О.М. Заєць (Німеччина), В.І. Бабенко (Данія) та інші.

Зараз у штаті кафедри працюють 4 професора (Л.В. Усенко, Ю.Ю. Кобеляцький, Л.О. Мальцева, О.В. Царьов), 4 доцента (Є.В. Петрашенок, Г.В. Панченко, А.Г. Тютюнник, А.А. Кріштафор), 2 асистента - кандидата мед. наук - О.М.Машин, О.О.Шайда), асистент О.В.Білоцерковець, 2 старших лаборанта (Є.О. Панасенко, К.М. Орлик), 1 лаборант (Т.Н. Сесь), навчаються очні та заочні аспіранти.

Кафедра продовжує розвивати і примножувати славні традиції, закладені засновником кафедри та дніпропетровської анестезіологічної школи - член-кор. НАН і НАМН України, заслуженим діячем науки України, лауреатом Державної премії України та премії Уряду Російської Федерації, д.мед.н., професором Л.В.Новицькою-Усенко. З 2008 року кафедру очолює д.мед.н., професор Ю.Ю. Кобеляцький.

Останні роки ознаменувалися розширенням сфери діяльності кафедри: участю в міжнародних багатоцентрових дослідженнях, створенням клінічних протоколів МОЗ України, впровадженням нових форм навчання з урахуванням вимог Болонського процесу. Кафедра активно продовжує наукові розробки в галузі анестезіології та інтенсивної терапії, які активно впроваджуються в практичну роботу лікувальних баз кафедри та інших лікувально-профілактичних установ країни. Еволюція викладання предмета на кафедрі анестезіології в співдружності з кафедрою педагогіки МДУ ім. М. Ломоносова і лабораторією психофізіології ДДМА ознаменувалася концепцією системно-діяльнісного і розвивального навчання, в основі якої лежить ідея безперервної освіти в анестезіології з раннім виявленням інтересу до спеціальності, відбору та підготовки висококваліфікованих анестезіологічних кадрів. Кафедрі була надана честь представити дану концепцію на виставці «Сучасні навчальні заклади - 2011».