Навчальний процес

Матеріали для підготовки розміщені на сторінці "Матеріали".

Оцінка якості засвоєних тем здійснюється на платформі MOODLE, де враховуються результати усної відповіді, виконання тестових завдань і завдань з самостійної роботи. Студенти повинні в день заняття виконати завдання, відповідно розкладу.