Колектив кафедри

Кобеляцький Юрій Юрійович

завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор. Член міжнародних наукових товариств анестезіологів та лікарів. Кандидатську дисертацію на тему “Лазерне опромінення крові та стан мембран еритроцитів у хворих з тяжкою ЧМТ в гострому та віддаленому періодах” захистив в 1996 році. Докторську дисертацію на тему "Диференційоване управління післяопераційним больовим синдромом в залежності від характеру болю і динаміки нейропластичності (клініко-експериментальне дослідження)" захистив в 2003 році. В 2000 році обраний на посаду доцента кафедри, а в 2008 — професора кафедри анестезіології та ІТ. Очолює кафедру з 2008 року.

Новицька-Усенко Людмила Василівна

доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН та НАМН України, заслужений діяч науки України, лауреат Державної премії України та премії Уряду Російської Федерації, лікар-анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії, професор кафедри анестезіології та ІТ. Відповідає за наукову роботу кафедри та наукових гурток студентів і молодих вчених кафедри. Має понад 700 опублікованих наукових робіт. Кандидатську дисертацію на тему “Порівняльна оцінка стану гемодинаміки, функції зовнішнього дихання та межуточного обміну при різних видах знеболювання” захистила у 1962 році. Докторську дисертацію на тему “Гемодинаміка і кислотно-лужна рівновага у онкологічних хворих у зв’язку з премедикацією, знеболюванням і методом ведення післяопераційного періоду” захистила у 1971 році. В 1967 році за конкурсом була обрана доцентом кафедри загальної хірургії, в 1972 році — професором тієї ж кафедри за спеціальністю “Анестезіологія”. В 1973 році очолила створену кафедру анестезіології та реаніматології, якою керувала до 2008 року. Член-кореспондент НАН (з 1991 року) та НАМН (з 1993 року) України, заслужений діяч науки УРСР (1984 р.), лауреат Державної премії України (2000 рік) та премії Уряду Російської Федерації (1998 р.). почесний член Федерації анестезіологів Грузії (з 1990 року) та Федерації анестезіологів і реаніматологів Російської Федерації (з 1998 року).

Мальцева Людмила Олексіївна

доктор медичних наук, професор. Кандидатську дисертацію на тему “Стан гуморальних систем організму при ортопедо-травматологічних операціях у дітей на різних етапах анестезіологічної допомоги” захистила в 1983 році. Докторську дисертацію на тему “Механізми адаптації гомеокінезису до впливу факторів операційної агресії у дітей різного віку на етапах анестезіологічної допомоги” захистила у 1991 році. З 1994 по 1995 рік очолювала кафедру анестезіології та інтенсивної терапії з курсом ГБО, на якій навчалися інтерни. З 1995 по 1997 рік виконувала обов’язки замісника головного лікаря по службі анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова. З 1998 року працює професором кафедри анестезіології та ІТ.

Петрашенок Евген Володимирович

кандидат медичних наук, доцент. Відповідає за науково-методичну роботу кафедри по викладанню студентам, член Приймальної комісії ДДМУ. Кандидатську дисертацію на тему “Вплив різних видів кетамінової анестезії на кисневотранспортну функцію крові дітей, оперованих з приводу вроджених розщеплин піднебіння” захистив у 1988 році. Має понад 100 друкованих наукових робіт.

Панченко Георгій Володимирович

кандидат медичних наук, доцент. Кандидатську дисертацію на тему “Киснево-транспортна функція крові при різних видах загального знеболювання у осіб похилого та старечого віку при операціях на передміхуровій залозі” захистив у 1985 році. В 1990 році обраний на посаду доцента кафедри анестезіології та ІТ. Має понад 150 друкованих наукових робіт.

Тютюнник Андрій Григорович

кандидат медичних наук, доцент. Відповідає за лікувальну роботу кафедри, профорг кафедри. Кандидатську дисертацію на тему “Оптимізація післяопераційного знеболювання у хворих, що перенесли малі та середні урологічні операції” захистив у 1999 році. В 2007 році обраний на посаду доцента кафедри анестезіології та ІТ. Має понад 60 друкованих наукових робіт.

Кріштафор Артур Анатолійович

доктор медичних наук, доцент. Відповідає за учбову роботу кафедри та матеріально-технічне оснащення навчального процесу, відповідальний за сайт кафедри. Кандидатську дисертацію на тему “Вплив перфторану на перебіг постреанімаційної енцефалопатії в ранньому та віддаленому періодах” захистив у 2000 році. В 2015 році обраний на посаду доцента кафедри анестезіології та ІТ. Має понад 130 друкованих наукових робіт. Докторську дисертацію на тему “Інтенсивна терапія та фармакологічна профілактика післяопераційних та посткритичних когнітивних дисфункцій” захистив в січні 2020 року.

Царьов Олександр Володимирович

доктор медичних наук, професор. Відповідає за наукову роботу кафедри. Кандидатську дисертацію на тему “Оптимізація електричної дефібриляції серця та методи фармакологічного захисту міокарда у комплексі серцево-легеневої реанімації” захистив у 2009 році. В 2015 році обраний на посаду доцента кафедри анестезіології та ІТ. Має понад 140 друкованих наукових робіт. Докторську дисертацію на тему “Терапевтична гіпотермія та методи управління терморегуляцією при критичних станах” захистив у червні 2019 року. В 2020 році обраний на посаду професора кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

Шайда Оксана Олександрівна

кандидат медичних наук, асистент. Кандидатську дисертацію на тему “Вибір методу анестезії/аналгезії при операціях на органах ШКТ у хворих з підвищеним кардіальним ризиком” захистила у лютому 2013 року.


Черненко Вікторія Григорівна

кандидат медичних наук, асистент. Кандидатську дисертацію на тему "Оптимізація і диференціація інтенсивної терапії вторинних гнійних менінгоенцефалітів" захистила в грудні 2012 року.

Машин Олександр Михайлович

кандидат медичний наук, асистент. Кандидатську дисертацію на тему "Підвищення ефективності анестезіологічного забезпечення оперативних втручань під час виконання лапароскопічної холецистектомії" захистив у вересні 2020 року.

Білоцерковець Ольга Володимирівна

асистент. Виконує кандидатську дисертацію.

Дудукіна Світлана Олександрівна

доктор медичних наук. Кандидатську дисертацію на тему “Стан адаптаційних механізмів та вибір методу анестезіологічного забезпечення операцій на сонних артеріях” захистила у 2006 році. Докторську дисертацію на тему “Інтенсивна терапія та попередження вторинних ішемічних ускладнень при інтракраніальних крововиливах аневризматичного ґенезу” захистила в 2015 році. Працює на посаді професора на умовах зовнішнього сумісництва.

Панасенко Євгенія Олександрівна

старший лаборант. Працює на кафедрі від дати заснування.

Орлик Ксенія Миколаївна

старший лаборант. Помічник секретаря спеціалізованої вченої ради.

Сесь Тетяна Миколаївна

лаборант