Теми практичних занять


Заняття проводяться у змішаному форматі:

1) Студенти, що знаходяться у місті, приходять на очні заняття, а ті, що узгодили з деканатом истанційну форму навчання, - онлайн, для чого підключаються до заняття за посиланням, яке вказано в календарі на сторінці з розкладом. 3) Всі студеннти повинні виконати контрольні тести в системі MOODLE не пізніше дня, наступного за останнім днем навчання на кафедрі.

Посилання для підключення можуть змінюватись, тому кожного дня треба проходити саме по тому посиланню, яке наведено на сайті в цей день.


Будь-які питання щодо проблем з дистанційного навчання або відпрацьовування пропущених занять надсилайте на адресу dsma.anest.distance@gmail.com

Невідкладні стани

Теми практичних занять: