Розклад занять
Schedule

Теми лекцій і практичних занять
Topics of lectures and practical lessons

Thèmes des cours magistraux et des travaux pratiques

Розклад/Schedule

Для швидкого переходу до розкладу курсу натисніть відповідне посилання

For rapid moving to schedule push a link to your course

Посилання для під'єднання до заняття в Google Meet

професор Кобеляцький Ю.Ю. - https://meet.google.com/xjr-nsng-bfj

професор Кріштафор А.А. - https://meet.google.com/eea-argu-pub

професор Царьов О.В. - https://meet.google.com/edj-snga-vmi

доцент Тютюнник А.Г. - https://meet.google.com/dqv-ynih-ufb

асистент Минка Н.В. - https://meet.google.com/ngx-ibpy-uwf

III курс/year - медицина/medicine

Увага! Тести з дисципліни "Основи анестезіології та реанімації" розташовані на платформі Google Classroom за наступним посиланням - https://classroom.google.com/c/NjI4NjMyMzM2MjZa?cjc=tilh7to

Вони обов'язково повинні бути виконані для отримання заліку.

Attention! Tests from the discipline "Fundamentals of Anesthesiology and Resuscitation" are located on the Google Classroom platform by the following link - https://classroom.google.com/c/NTM0MzU1MTk1MzFa?cjc=7trbllb

They all have to be performed to receive the credit.

III курс - ерготерапія

701 група

Долікарська медична допомога

Викладач: професор Царьов О.В.

Клінічні заняття

проходять в очному форматі на базі кафедри в санітарно-гігієнічному корпусі
(Соборна пл, 4, 1 поверх, к.105) по середам згідно розкладу з 09:00 по 12:40

701 група

Домедична допомога в екстремальних ситуаціях

Клінічні заняття

проходять в очному форматі на базі кафедри в санітарно-гігієнічному корпусі
(Соборна пл, 4, 1 поверх, к.105) згідно розкладу з 09:00 по 12:40

Викладач: ас. Минка Н.В.

Посилання для онлайн підключення - https://meet.google.com/ngx-ibpy-uwf