Теми лекцій і практичних занять

III курс, спеціальність "Медицина"

Практичні заняття проводяться у дистанційній формі за розкладом. Для підключення до відео конференції оберіть посилання відповідно вашого десятку

Враховуючи часті сигнали повітряної тривоги онлайн-заняття проводяться у наступному форматі:

Практичні заняття. 1) Студенти мають відвідати сторінку методичних матеріалів і переглянути навчальні відеофільми за темою заняття. 2) В час, вказаний на цій сторінці нижче, підключитися до відеоконференції з викладачем для консультації з питань, які виникли при вивченні теми. 3) Виконати контрольні тести в системі MOODLE.

Змістовий модуль 7

Загальні питання анестезіології та реаніматології

Теми практичних занять

Тема 13. Види анестезії, їх недоліки і переваги, показання і протипоказання для окремих видів знеболення. Передопераційне обстеження хворого. Визначення ступеня операційно-анестезіологічного ризику. Етапи оперативного знеболення. Стадії наркозу. Клінічне, лабораторне і моніторне спостереження за хворим під час оперативного втручання.


Тема 14. Післяопераційна інтенсивна терапія, як продовження оперативного лікування. Ускладнення в післяопераційному періоді з боку різних органів і систем.


Тема 15. Діагностика та невідкладна допомога при гострих розладах дихання і кровообігу.

Тема 16. Термінальні стани. Причини зупинки кровообігу. Клінічна смерть. Патофізіологічне обґрунтування методики серцево-легеневої і мозкової реанімації. Базова підтримка життя (І стадія СЛЦР)


III курс, спеціальність "Фізична терапія, ерготерапія"

Практичні заняття - 02.02-01.06.2022

Тема 1 - Долікарська медична допомога при травмах та пораненнях

Тема 2 - Долікарська медична допомога при масивній кровотечі

Тема 3 - Долікарська медична допомога при гострій хірургічній патології внутрішніх органів

Тема 4 - Долікарська медична допомога при гострих порушеннях дихання (механічна асфіксія, напад бронхіальної астми)

Тема 5 - Долікарська медична допомога при опіках, тепловому ударі та переохолодженні

Тема 6 - Долікарська медична допомога при запамороченні, колапсі та анафілактичному шоку

Тема 7 - Долікарська медична допомога при гострих порушеннях свідомості

Тема 8 - Долікарська медична допомога при гострих отруєннях

Тема 9 - Долікарська медична допомога при зупинці кровообігу. Базова підтримка життя з використанням антоматичного зовнішнього дефібрилятора

На кожну тему виділено два практичних заняття