Методичні матеріали

Учбові фільми

III курс, медицина

Основи анестезіології та реанімації

Тема 28. Види анестезії, їх недоліки і переваги, показання і протипоказання для окремих видів знеболення. Передопераційне обстеження хворого. Визначення ступеня операційно-анестезіологічного ризику. Етапи оперативного знеболення. Стадії наркозу. Клінічне, лабораторне і моніторне спостереження за хворим під час оперативного втручання.

Тема 29. Післяопераційна інтенсивна терапія, як продовження оперативного лікування. Ускладнення в післяопераційному періоді з боку різних органів і систем.

Тема 30. Діагностика та невідкладна допомога при гострих розладах дихання і кровообігу.

Тема 31. Термінальні стани. Причини зупинки кровообігу. Клінічна смерть. Патофізіологічне обґрунтування методики серцево-легеневої і мозкової реанімації. Базова підтримка життя (І стадія СЛЦР)

III курс, фізична терапія, ерготерапія

Долікарська медична допомога

(всі теми розраховані на 2 заняття)


Змістовий модуль 1. Невідкладні стани хірургічного профілю.

Тема 1. Долікарська медична допомога при травмах та пораненнях

Тема 2. Долікарська медична допомога при масивній кровотечі

Тема 3. Долікарська медична допомога при гострій хірургічній патології внутрішніх органів


Змістовий модуль 2. Невідкладні стани терапевтичного профілю.

Тема 4. Долікарська медична допомога при гострих порушеннях дихання (механічна асфіксія, напад бронхіальної астми)

Тема 5. Долікарська медична допомога при утопленні в річковій і морській воді

Тема 6. Долікарська медична допомога при опіках, тепловому ударі та переохолодженні

Тема 7. Долікарська медична допомога при запамороченні, колапсі і анафілактичному шоці

Тема 8. Долікарська медична допомога при гострих порушеннях свідомості

Тема 9. Долікарська медична допомога при гострих отруєннях


Змістовий модуль 3. Зупинка кровообігу. Серцево-легенева реанімація.

Тема 10. Долікарська медична допомога при зупинці серцевої діяльності. Базова підтримка життя з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора

Додаткові навчальні матеріали/Additional materials